vineri, 14 septembrie 2012

Grigore Constantinescu despre "Destine muzicale"


Destine muzicale
Oaza de muzică, Radio România cultural, 11 septembrie 2012.
În prima zi a lunii septembrie,la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti s-a desfăşurat sărbătorirea împlinirii a patru decenii de la absolvenţa generaţiei studenţeşti  1972. Moment fast, această aniversare a reunit un mare număr de participanţi care, iată, aveau prilejul să reunească profesori şi colegi, bucurându-se de realizările unui cariere. Pentru prima dată, organizatorii întâlnirii nu au acţionat doar mobilizând participanţii, ci şi în plan editorial. Ideea apariţiei unui volum monografic, publicat la editura Muzicală, îngăduie ca, dincolo de schimburile de amintiri vorbite, să se cuprindă într-o carte cele autobiografice, scrise de o mare parte din membrii acestei promoţii. Sub titlul Destine Muzicale, acest volum devine un document de istorie a vieţii noastre muzicale din ultima jumătate de secol. Realizatorii - Carmen Marino (coordonator),  Mihaela Doboş şi Ghizela Tulvan (redactori) - au desfăşurat o complexă acţiune, pe mai multe direcţii – solicitare, strângerea corespondenţelor, după cum ne mărturisesc, de la „colegii răspândiţi pe toate continentele Terrei”, ordonare, asamblarea textelor şi ilustraţiilor. Din perspectiva conţinutului, răspunsurile primite, la punctajele  solicitărilor redacţionale, au fost tipărite respectând datele comunicate de fiecare corespondent în parte. Emoţionante deci astfel de pagini ce oglindesc vieţi trăite în cele patru decenii, reunind confesiuni, caracterizări, concluzii profesionale şi familiale. Datorită modului de prelucrare, sumarul devine o autobiografie colectivă a acestei generaţii ce însuma foştii studenţi de la Facultatea de Muzicologie, Compoziţie, Dirijat cor, Pedagogie şi Facultatea de Instrumente şi Canto. Imagini din trecut, imagini contemporane, se întâlnesc cu amintirile, oferă satisfacţii sau marchează limitele. Cercetând volumul, pagină cu pagină, orizontul documentar adaugă şi numele cadrelor didactice care s-au aflat la catedră de-a lungul celor cinci ani de cursuri, dar şi reliefurile unor destine muzicale pornite pe drumul afirmărilor profesionale. Descoperim printre aceştia pe absolvenţii angajaţi în redacţiile Radioteleviziunii române de către directorul de atunci, muzicologul Vasile Donose. Citarea acestora, cum ar fi fondatoarea postului România Muzical, Mihaela Doboş, autoarea emisiunilor de operă Radio-tv Luminiţa Constantinescu, creatoarea ciclului radiofonic „Muzicieni de azi, muzicieni de mâine”, Rodica Sava, prezentatoarea concertelor vieneze de Anul Nou, Adriana Rogovschi, realizatoarea ciclurilor radiofonice de actualitate, Olga Dăescu, autorul emisiunilor folclorice Radio-Tv, Petru Rusu, autorii emisiunilor corale, Călin Doboş şi Liliana Pispiris, compozitorul Vasile Şirli au devenit nume de referinţă în viaţa culturală a acestor decenii. Fireşte, privim cu aceiaşi preţuire destinele generaţiilor din domeniul interpretării şi didacticii, precum violonista Mihaela Tomescu, Vladimir Lakatoş, violistul Vladimir Mendelsohn, pianiştii  Şerban Soreanu,Remus Manoleanu, Doina Dacian, Rodica Băluţă, Sorina Dobrescu, Camelia Pavlenco, flautistul Vasile Ganţolea, fagotistul Corneliu Săndulescu, violoncelistul Vasile Ţugui. Enumerarea este fragmentară, căci regăsim în carte multe astfel de Destine muzicale prin care arta românească şi-a asigurat prestigiul naţional şi internaţional. Ne-am fi dorit pentru fiecare generaţie un astfel de volum. Deocamdată, cel comentat este unic, ca o piatră de hotar între trecut şi viitor, înainte şi după anul 1972. Merită citit şi ştiut, către cine privim, cine sunt cei pasionaţi de misiunea pentru care au optat în anii adolescenţei, urcând cu tenacitate şi răspundere spre maturitatea deplină. Să mulţumim ideii şi realizării în condiţii editoriale de excepţie a acestei mărturii de Destine muzicale.
Grigore Constantinescu